INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่น 12

นักเรียนที่มีรายชื่อ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
*ต้องส่งแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการฯมายังภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560*
ซึ่งสามารถส่งโทรสารหมายเลข 02-427-9063 หรือทาง 

กิจกรรม SK137 ออนทัวร์รอบรั้วมหาวิทยาลัย 2560

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “กิจกรรม SK137 ออนทัวร์รอบรั้วมหาวิทยาลัย 2560” จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมช

โครงการ Tour KMUTT 2017

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯแก่น้องๆนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆนอกมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติกา

กำหนดสอบ senior project proposal 1/2560

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 เรื่อง กำหนดสอบ senior project proposal
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
สามารถส่งเล่มได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึง วันอังคารที่ 1

ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT:Civil Camp รุ่นที่12

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2560
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผลก