INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

บรรยายพิเศษ การผลิตเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างแล

วศ.โยธาจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยไ

British Columbia School Bangkok เยี่ยมชมภาคฯโยธา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นักเรียน Grade 11-12 จำนวน 20 คนพร้อมครูผู้ดูแล 1 คน จาก British Columbia School Bangkok ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ

ทุนบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด ประจำปี 2559 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1 ทุน

บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 2 (จากเดิมตามที่แจ้งเป็นภาคเรียนที่ 1)
แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 1 ทุน ทุนละ
25,000 บาท เป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคนใด ที่สนใจใช้งานระบบ SPEEXXOnline English ฟรี!

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคนใด ที่สนใจใช้งานระบบ SPEEXXOnline English ฟรี!
(โปรแกรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ) ขอให้ลงทะเบียนและขอรับ Username & password
ได้ที่ภาควิชาฯภายในว

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ภายใต้โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

วัน - เวลา : วันจันทร์ที่ 30 มกรา