INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

เจ้าหน้าที่ จาก JAMK ประเทศฟินแลนด์ แนะนำโครงการแลกเปลี่ยน

Ms.Sanna– Leena  Piiroinenเจ้าหน้าที่International Coordinator จาก JAMK University of Applied Science ประเทศฟินแลนด์ เดินทางมาพบปะเจรจา กับสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต

AP Open House 2018

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิง ระดับชั้นปีที

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

ขอขอบคุณ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย เดเวล้อปเมนท์ (ผู้ก่อสร้าง) และการรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธร

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูง"

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT “Civil Camp” ครั้งที่12

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็น