INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

กำหนดการสอบวิชา CVE402 Civil Engineering Project วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

กำหนดการสอบวิชา CVE 402 Civil Engineering Project ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

** กำหนดส่งเล่ม บทความ และเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.00

วศ.โยธา จัดกิจกรรม กิจกรรมปลดไทค์ใส่ช็อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที

นศ.โยธาดูงานโครงการก่อสร้าง THE ICONSIAM

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับบริษัท บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้พานักศึกษา อาจารย์ และบ

บรรยายพิเศษเรื่อง “Steel Detailing for Construction”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

ภาคโยธาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเหล็กและเหล็กรูปพรรณต่างๆ”

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คณาจารย์จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta เยี่ยมชมภาคฯโยธา

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 นำโดย Dr.Jazaul Ikhsan คณบดี วิศวกรรมศาสตร์ จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซียและคณาจารย์เจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่