INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ขอเชิญน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp 2017 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp 2017 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รอบแรก วันที่ 21-22 ธ.ค. 60 รอบที่สอง วันที่ 26-27 ธ.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม 02-252-5200 ต่อ 27

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 26/2560
เรื่อง รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 
ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
ประจำปีการศึกษา 2561

โดย  

ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี โท และเอก โครง การปกติและภาคค่ำ เข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ภาควิชาฯขอต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา 2/2560

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยินดีต้อนรับนักศึกษาเเลกเปลี่ยน เทอม 2/60 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ Ms.Paulina Guerrero Kim จาก Universidad de Monterrey, Mexic

ประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาค วิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน (TRF-KMUTT) แล