INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ระดมสมองกับศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา 2560

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. คณะทำงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รุ่น 42-53 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจประกวดแข่งขัน โครงการ UTMBridge 2017 Model Competition

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการ UTMBridge 2017 Model Competition
โดยสามารถส่งร

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ค่าแรงวันละ 300 บาท

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ค่าแรงวันละ 300 บาท

 

 • Read more
 • 176 reads
 • แนะแนวหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว ประธานโครงการสหกิจศึกษา และ ผศ.ดร.

  Civil Day

  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Day ขึ้น ณ ลานชั้น1 อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60

  ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำหนดการสอบจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

  กำหนดการสอบจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

  1.   นักศึกษาสามารถกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ได้ถึงวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560