INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

วศ.โยธา จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ ก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมภาคฯโยธา

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯโ

นักศึกษาฝึกงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลฝึกงานภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ด่วน **

นักศึกษาฝึกงานอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลฝึกงานภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ด่วน **
หากนักศึกษาไม่กรอกข้อมูล

โครงการอบรมทบทวนความรู้และทักษะทางวิศวกรรมให้กับช่างเทคนิคและช่างทดสอบเพื่อรักษาระดับมาตรฐานงานบริการวิชาการให้มีความทันสมัย ครั้งที่1

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทบทวนความรู้และทักษะทางวิศวกรรมให้กับช่างเทคนิคและช่างทดสอบ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานงานบริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้ ติดตั้ง และตรวจสอบ อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตตามหลักวิศวกรรม รุ่นที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA) และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกใช้ ติดตั้ง และตรวจสอบอุปก