INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

มอบทุน ITCE Platinum และ ทุน ITCE Outstanding Achievement 1/2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.00 น.

บรรยาย พิเศษ เรื่อง “Urban stormwater management challenges and potential solution”

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Dr.Ranjan Sarukkalige Team Leader-UHRG Department of Civil Engineering,

มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค

วศ.โยธา มจธ. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 รอบที่ 1/1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ตามรายชื่อดังเอกสารที่แนบมานี้
 • Read more
 • 174 reads
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 รอบที่ 1/2

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  
  
  โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ตามรายชื่อดังเอกสารที่แนบมานี้
  
  
 • Read more
 • 234 reads
 • วศ.โยธาจัดงานแนะแนว การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิช