INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

นศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 โดยนำนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจำนวน 109 คน เ

พิธีไหว้ครู ประจำปี 60

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี ศ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะฯวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา" "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 34" และ "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 42 และ 44"

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2560
"ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา" "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 34" และ &qu

นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคงานทาง และความรู้เรื่องยางมะตอย ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงานทดสอบพื้น Post-tensioned Slab แบบ Biaxial Slab: Floor Load Test ณ โกดังเก็บสินค้า ฤทธา คลอง 5

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานทดสอบพื้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจรายงานการศึกษาตนเอง (SSR Review) 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey