INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานคอนกรีต” ครั้งที่3

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสด

โครงการค่ายเยาวชนโยธาประจำปี 2556

สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

งานเลี้ยง Thank you party : We are one

เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามสาขาวิชา ประจำปี 2013 (Quacquarelli Symonds World University Rankings By Subject 2013) ของ Quacqu

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในนาม &qu

ทุนพฤกษาประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “ทุนพฤกษา” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒน

อาจารย์ วศ.โยธาได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นใน งานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 The Second Thailand Na