INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

มจธ. ยังคงรักษาอันดับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวของไทยที่ติด 1 ใน 400 TIMES

“Civil Camp” ครั้งที่8

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นค

สัมมนาประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จะจัดสัมมนาประจำปี 2556 เรื่อง "การดำเนินงานในปี 2556 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2557" ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พิธีไหว้ครู ประจำปี 56

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี ศ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชา

คอนกรีตพลังช้างครั้งที่14

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 14 ณ บริเวณอาคารวิศวะวัฒน