INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

นักศึกษา Shibaura Institute of Technology (SIT) เยี่ยมชมภาควิชา

ด้วยสำนักงานกิจการต่างประเทศกำหนดจัด Engineering English Camp แก่นักศึกษาของ Shibaura Institute of Technology (SIT) จากประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 4 คน ได้แก่ Mr. Daiki Kawawaki Mr.Shun

บริษัท เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด จัดบรรยาย

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 บริษัท เฟรย์สวีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททางด้านวิศวกรรมโยธา ที่ผลิต ออกแบบ และสร้าง พื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาดใหญ่ ที่ได้ยอมรับระดับสากล ได

พิธีไหว้ครู ประจำปี 57

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาคว

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ซึ่งปีนี้ภาควิชาวิศวกรรมโย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2557

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดสัมมนาประจำปี 2557 เรื่อง "กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2557 - 2560 " เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาค

วศ.โยธา จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ แจ