INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

กิจกรรม SK137 ออนทัวร์รอบรั้วมหาวิทยาลัย 2560

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “กิจกรรม SK137 ออนทัวร์รอบรั้วมหาวิทยาลัย 2560” จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมช

โครงการ Tour KMUTT 2017

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯแก่น้องๆนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆนอกมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติกา

กำหนดสอบ senior project proposal 1/2560

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 เรื่อง กำหนดสอบ senior project proposal
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
สามารถส่งเล่มได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึง วันอังคารที่ 1

ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT:Civil Camp รุ่นที่12

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2560
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผลก

นศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 โดยนำนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจำนวน 109 คน เ

พิธีไหว้ครู ประจำปี 60

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี ศ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะฯวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่