INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

RC TOUR KMUTT 2561

เมื่อวันศกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี (Residential College) จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม ห้องปฎิบ

นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานโครงการสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเเละขยายถนนราชพฤกษ์

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่น

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายกระบวกการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และ

นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานสะพานภูมิพล

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 15

โครงการ 2B-KMUTT เป็นเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับเยาวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อป