INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

แก้ไข(27/11/60) ตารางสอบวิชา CVE401 senior project proposal 1/2560

 

 • 769 reads
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 26/2560
  เรื่อง รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 
  ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ประจำปีการศึกษา 2561
  
  โดย 

  ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี โท และเอก โครง การปกติและภาคค่ำ เข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

  ภาควิชาฯขอต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา 2/2560

  โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยินดีต้อนรับนักศึกษาเเลกเปลี่ยน เทอม 2/60 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ Ms.Paulina Guerrero Kim จาก Universidad de Monterrey, Mexic

  ประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน

  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาค วิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน (TRF-KMUTT) แล