INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคงานทาง และความรู้เรื่องยางมะตอย ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงานทดสอบพื้น Post-tensioned Slab แบบ Biaxial Slab: Floor Load Test ณ โกดังเก็บสินค้า ฤทธา คลอง 5

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานทดสอบพื้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจรายงานการศึกษาตนเอง (SSR Review) 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey

วศ.โยธา จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ ก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมภาคฯโยธา

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯโ