วศ.โยธา มจธ. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 รอบที่ 1/1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ตามรายชื่อดังเอกสารที่แนบมานี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

*กำหนดการสัมภาษณ์*
วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 

*สถานที่สอบสัมภาษณ์*
ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. (อาคารหมายเลข3 - C อาคารด้านตรงข้าม 7-11 ตามรูปแนบ)
ที่ตั้งและการเดินทาง

หมายเหตุ : ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์สามารถขอรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้ที่ภาควิชาฯตามสถานที่ข้างต้นค่ะ