วศ.โยธาจัดงานแนะแนว การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขาวิชา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน มาให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ว่ามีเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจในการเรียนอย่างไร พร้อมทั้งคำแนะนำจากรุ่นพี่เรื่องการเตรียมตัวที่จะศึกษาต่อ ต้องมีความพร้อมอย่างไร และเรื่องทุนต่างๆที่ภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยลจะมีให้ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202 โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง