ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT:Civil Camp รุ่นที่12

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2560
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผลการศึกษาใน ระดับมัธยมปลาย
มายังภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
(โครงการ Civil Camp รุ่นที่ 12)

 

หรือสามารถมาส่งเอกสารได้ที่ตึกภาควิชาฯ (ตึกตรงข้าม seven) ชั้น4 ด้วยตนเอง

 

แบบฟอร์มใบสมัคร