รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา" "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 34" และ "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 42 และ 44"

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2560
"ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา" "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 34" และ "ทุนโยธาบางมด รุ่นที่ 42 และ 44"
ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 13.20 น. ณ ห้องประชุม 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒะ ชั้น 4