ภาคโยธาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเหล็กและเหล็กรูปพรรณต่างๆ”

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดบรรบายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเหล็กและเหล็กรูปพรรณต่างๆ”โดยได้รับเกียรติจากคุณ สรยุทธ ภูวนาถภักดี วิทยากรของบริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้บรรยาย ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สนใจโดยมีผู้ร่วมเข้ารับฟัง จำนวน 70 คน โดยมีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจมากมายได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก การผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรีดเย็น(ในต่างประเทศ) กระบวนการผลิตเหล็ก การผลิตท่อเหล็ก การประยุกต์ใช้ท่อเหล็กในงานต่าง พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสในนักศึกษาได้สอบถามหลังการบรรยายเสร็จและรับรางวัลจากกิจกรรมการตอบถามปัญหาในครั้งนี้อีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากภายในห้องเรียนและใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ห้อง C04-203ชั้น 2 อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น