คณาจารย์จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta เยี่ยมชมภาคฯโยธา

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 นำโดย Dr.Jazaul Ikhsan คณบดี วิศวกรรมศาสตร์ จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซียและคณาจารย์เจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวตอนรับ พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯจาก รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นแนวทางการเรียนการสอนของภาควิชาฯพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการต่อยอดเพื่อปรับปรุงที่อินโดนีเซียต่อไป