INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 26/2560
เรื่อง รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 
ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
ประจำปีการศึกษา 2561

โดย  

ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี โท และเอก โครง การปกติและภาคค่ำ เข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ภาควิชาฯขอต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา 2/2560

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยินดีต้อนรับนักศึกษาเเลกเปลี่ยน เทอม 2/60 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ Ms.Paulina Guerrero Kim จาก Universidad de Monterrey, Mexic

ประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาค วิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน (TRF-KMUTT) แล

เจ้าหน้าที่ จาก JAMK ประเทศฟินแลนด์ แนะนำโครงการแลกเปลี่ยน

Ms.Sanna– Leena  Piiroinenเจ้าหน้าที่International Coordinator จาก JAMK University of Applied Science ประเทศฟินแลนด์ เดินทางมาพบปะเจรจา กับสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต

AP Open House 2018

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิง ระดับชั้นปีที