INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทำบุญภาคประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปี ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ได้มีพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จ

แจ้งรายชื่อนักกีฬาโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ 2561 แข่งขันวันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61

รายชื่อนักกีฬา

สำหรับทีมสีเทา ม่วง และกรมท่า ขอให้ส่งรายชื่อนักกีฬา มาที่อีเมล

 • Read more
 • 63 reads
 • ศิษย์เก่าโยธา(CE42) มอบเงิน 200,000 บาท ให้ภาควิชาฯ

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณพิศาล อริยเดชวณิช (CE42) ที่มอบเงินบริจาคให้ภาควิชาฯเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 • 70 reads
 • โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม สำหรับนักศึกษา ปี 4 (ปัจฉิมนิเทศ) 2560

  วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาห

  กำหนดให้จัดสอบวิชา CVE 401และCVE 402 สำหรับนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และนักศึกษาตกค้าง

  ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้กำหนดให้จัดสอบวิชา CVE 401Civil EngineeringProject Proposal
  สำหรับนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และนักศึกษาตกค้าง

  ขอเชิญน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp 2017 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  ขอเชิญน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp 2017 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  รอบแรก วันที่ 21-22 ธ.ค. 60 รอบที่สอง วันที่ 26-27 ธ.ค. 60
  สอบถามเพิ่มเติม 02-252-5200 ต่อ 27