INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT “Civil Camp” ครั้งที่13

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็น

บริษัท 27 วิศวกรรม มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.โยธาประจำปีการศึกษา2561

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 25,000. บาท ให้แก่ นายปิยะวั

Tour KMUTT 2018

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รุ่นที่ 13

 • Read more
 • 133 reads
 • วศ.โยธาร่วมกับวสท.จัดฝึกอบรมเรื่องปั้นจั่น

  วันที่ 6-8 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโ

  ประชาสัมพันธ์ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
  ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
  คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผ