INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

โครงการวัยใส ใจสว่าง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วัยใส ใจสว่าง” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาและการฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้น (หลักสูตรครึ่งวัน) สำหร

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มทร.รัตนโกสินทร์เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบ

บรรยายพิเศษจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล สุทธิธรรม และทีมงาน จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Active Recruitment

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • Read more
  • 109 reads
  • RC TOUR KMUTT 2561

    เมื่อวันศกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี (Residential College) จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม ห้องปฎิบ